Egna fastsittande tänder

Att få ny tänder som sitter fast
Att operera in konstgjorda rötter i form av titanskruvar är en svensk metod som nu är spridd över hela världen. Det är en mycket välbeprövad teknik med fantastiskt hög lyckande. Över 95 procent av skruvarna läker in. Det innebär att nästan alla kan få fasta tänder för resten av livet.

Titanskruvar (fixturer) som opereras in i käkbenet växer med tiden fast i käkbenet. Via förlängare (distanser) som gör skruvarna tillgängliga i munnen kan en bro fästas. Den kan sedan enbart avlägsnas av Din tandläkare. Du har fått fasta tänder via en käkbensförankrad bro.

Innan behandlingen kan starta
Den som bär proteser kan komma igång så snart pappersexercisen är avklarad. Finns det kvar sjuka tänder i det aktuella området måste dessa först avlägsnas och många gånger ersättas med en provisoriskt avtagbar protes. Käkbenet och munslemhinnan behöver läka tre till sex månader innan det är lämpligt att starta behandlingen. Bedömningen av läkningstidens längd görs vid undersökningstillfället. I bland går det fortare men ibland krävs längre tid. Vi försöker om det finns en möjlighet spara även tveksamma tänder som stöd för en provisorisk bro för att ge våra patienter en bättre komfort under läkningstiden. Vid varje bedömning är det trots allt långtidsprognosen för den definitiva behandlingen med fasta tänder som kommer i första rummet. Fungerar inte den provisoriska lösningen är det viktigt att det rapporteras till ansvarig tandläkare.

Titanskruvar opereras in
Vid den första operationen placeras titanskruvar i käkbenet. Antalet skruvar anpassas till antalet förlorade tänder. För en hel käke behövs upp till 6 skruvar. Fler i överkäken än i underkäken. Ingreppet tar ca 60 minuter beroende på omfattning och sker i lokalbedövning i kombination med lugnande mediciner. Förberedelser och efterbehandling gör att man får räkna med att vara på kliniken i ungefär tre timmar.

Du kan vid behov bli sjukskriven, då det är lämpligt att ta det lungt efter ingreppet. Man bör de första dagarna bara äta flytande och sedan fram till återbesöket purékost.

De allra flesta patienter får en viss svullnad. De som har lätt att få blåmärken kan även nu bli lite blåa och gula i ansiktet. Det är inget att oroa sig för. När svullnaden viker kommer även dessa missfärgningar att försvinna. Viss värk förekommer framför allt operationsdagen, men med enkla smärtstillande är situationen acceptable.

Efter cirka två veckor avlägsnas stygnen och eventuell protes justeras. Protesen kommer att behöva kontrolleras under läkningstiden. Den är för närvarande tre månader i underkäken och sex månader i överkäken. Det är viktigt att protesen är välpassande och inte skaver. Vid problem be om en extra kontroll.

Skruvarna förlängs genom munslemhinnan
Efter läkningstiden är det åter dags för ett operativt ingrepp. Nu öppnas slemhinnan över varje skruv och en förlängare (distans) ansluts så skruven blir tillgänglig ovan tandköttet. Även nu sker operationen i lokalbedövning. Vi rekommenderar även denna gången lugnande medicinering. I samband med detta ingrepp tas även avtryck av gommen för att börja tillverka bron. Vid detta tillfälle bör 2-3 timmar reserveras.

Enstegsbehandling
Sedan ett antal år är det möjligt att genomför båda dessa operationer samtidigt med enbart en minimalt ökad risk jämfört med att få det gjort i två steg. Det gäller framför allt vid total tandlöshet i under och överkäken men även i partiell tandlöshet i underkäken. Det upplevs av många patienter som en förbättrad kvalitet och komfort. Beslut kan dock först tas under operation, då vi inte vet käkbentes kvalitet och möjlighet att få skruvarna stabila tidigare.

 

Nya tänder

Färdigställandet av de nya tänderna tar två till fyra veckor och kan kräva flera provningar för att få rätt utseende, form och färg. Under tiden läker tandköttet. När alla är nöjda kan bron skruvas fast. Åter fasta egna tänder.

Hur de nya tänderna ska skötas går tandhygienisten igenom. Återbesök för kontroll av detta planeras.

  • Tänder som ser ut som tänder
  • Sitter fast som tänder
  • Känns som tänder

”Var det inte värre” säger de flesta patienter när behandlingen är avslutad.